Obálkování

Vedle tiskových služeb je naší další hlavní činností obálkování. Jsme specializováni zejména na personifikované obálkování.

Obálkování dělíme na:

  • Strojní obálkování

  • Ruční obálkování


Strojní obálkování

Je realizováno na obálkovacích linkách

BOWE SYSTEC - Marathon16    do obálek C5/6 a C5.

Obálkovací linky jsou řízeny přes 1D čárové kódy vytištěné na každém dokumentu procházejícím obálkovací linkou. Čárové kódy obsahují kompletní příkazy pro řízení obálkovací linky včetně identifikace obálky, do které daný dokument patří. Díky tomu řízení můžeme zpracovávat zakázky s proměnlivým plněním 1 až 9 stránek A4 do obálky C6/5, 10 až 18 stránek A4 do obálky C5, selektivně vkládat externí přílohy a zásilky svazkovat dle požadavků zákazníka nebo distributora zásilek (Česká pošta, Mediaservis...).

Obálkovací linky jsou dále vybaveny interním monitorovacím systémem, který sleduje zpracování jednotlivých obálek na obálkovací lince. Monitorovací systém je online integrován do komplexního auditního systému TOC, který vyhodnocuje kompletnost zpracovávané dávky vůči předaným datům.

Obálkovací linky  jsou vybaveny online systémem frankování od společnosti Pitney Bowes. Veškeré standardní zásilky zpracovávané na TOC a distribuované přes Českou poštu jsou frankovány (otisk denního razítka výplatního stroje), díky čemuž je dosaženo slevy na poštovném ve výši 5%.

Jsme připraveni nabídnout Vám strojní obálkování doporučených zásilek i zásilek s dodejkou.

Denní kapacita strojního obálkování je až 400.000 obálek C6/5.


Ruční obálkování

Je doplňkem naší služby pro zpracování zásilek, které svým charakterem nejsou vhodné pro strojní obálkování. Jsme připraveni Vám nabídnout potřebnou kapacitu ručního obálkování dle Vašich potřeb.