SW řešení

Přenos dat

Před přenosem jsou data kryptována předem dohodnutým způsobem.

Možnosti předání dat ke zpracování jsou následující:

 • Osobní předání (CD, DVD apod.)
 • Connect:Direkt, případně B2B aplikací na dohodnuté destinace serverů TOC 
 • SFTP umístěné u zákazníka
 • SFTP umístěné v  naší společnosti
 • Přístup přes ON-LINE zpracování na www.toc.cz

Architektura a konfigurace vnitřní sítě

Konfigurace naší datové sítě je vybudována tak, aby zajistila odpovídající provozní spolehlivost a bezpečnost. Z těchto důvodů je síť rozdělena na dvě vzájemně fyzicky oddělené datové sítě:

produkční datová síť - zajišťuje kompletní zpracování dat našich klientů. Pracovní stanice zapojené v koprodukční datové síti, umožňující  čtení nebo zápis na přenosná datová media, jsou umístěny v serverovně. Mimo serverovnu jsou k této síti připojeny pouze terminály.

kancelářská datová síť - zajišťuje  komunikační propojení našich pracovníků nepodílejících se přímo na zpracování dat našich klientů.


Zpracování dat

Jsme připraveni :

 • vytvořit z Vašich dat tiskové soubory  
 • tisknout soubory  pcl, pdf, afp, tno atd.
 • vytvořit soubory pro archivaci  např. pdf

Používáme software GMC Software Technology.

Pro tvorbu a tisk aplikaci PrintNet™ T a PrintNet PA pro automatizaci zpracování.


Slučování dokumentů do obálek

Systém zpracování dokumentů TOC je nastaven tak, aby byly dosaženy nejnižší možné náklady na distribuci zásilek. Z tohoto důvodu systém TOC umožňuje slučovat různé dokumenty pro identické klienty do jedné obálky a to i dokumenty, které jsou na straně zákazníka generovány z různých systémů do rozdílných datových souborů, případně předány ke zpracování na TOC i v různých dnech.

Na základě definice zákazníka je celkové zpracování nastaveno s určitou prioritizací odeslání, kdy zákazník si definuje základní podmínky slučování/odeslání zásilek. Nejčastější jsou sledovány následující podmínky:

 • ID adresáta

 • charakter zpracování (černobílé, plnobarevné dokumenty, …)
 • priorita odeslání (dnes, zítra, nejpozději do 5 dnů,…)

 • charakter dokumentů (výpis, upomínka, nabídka, dopis …)


Vývoj, správa a archivace šablon

Součástí nabídky na zpracování je i nabídka na vytváření statistických nebo dynamických dokumentů v aplikaci PrintNet™ T, jehož výsledkem je šablona statistického nebo dynamického dokumentu ve formátu WFD. Tyto šablony popisují ucelené zpracování úlohy od načtení dat až po vygenerování výstupu.

Z hlediska transakčních aplikací je velmi významná podpora dynamických tabulek, na které je velmi snadné aplikovat dynamické styly (střídání řádků s různou výplní, pozadí buněk tabulky vyplněné dlaždicemi z log apod.).


Archivace dat

Archivace dat se řídí bezpečnostní politikou naší společnosti. Pokud si nepřeje zákazník jinak, jsou data  ještě pět pracovních dnů po úplném zpracování zakázky uložena na produkčním serveru naší společnosti a po té jsou nevratně odstraněna.